Mitropolit Petru Movilă, 10 A,B (colţ str. A. Corobceanu)

Casă individuală

Mitropolit Petru Movilă, 10 A,B (colţ str. A. Corobceanu); Liter AMitropolit Petru Movilă, 10 A,B (colţ str. A. Corobceanu); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1887 Pavel Stepanovici Koleangi a vândut consilierului de curte Alexei Kokulisky un lot de pământ viran, aflat la colţul cartierului, mărginit de străzile Movilă şi A. Corobceanu, pe care între anii 1888 şi 1902 construieşte o casă într-un parter, din piatră, şi un corp de casă orientat spre strada Movilă. În 1902 proprietatea este cumpărată de către consilierul de colegiu Arcadie Saveliev. În anii ’20 ai secolului al XX-lea clădirea orientată spre strada Movilă a fost reconstruită într-o clădire cu două etaje.

Liter A (demolat). Este o casă de locuit amplasată la colţul cartierului, cu planul în forma careului, cu două aripi laterale, cu faţadele aliniate liniilor roşii ale străzilor. Faţadele sunt simetrice, una, orientată spre strada Corobceanu are opt goluri, faţada scurtă, orientată spre Movilă – patru, toate ferestre (mai târziu o fereastră a fost înlocuită cu o uşă). Intrarea în casă avea loc din partea curţii. Arhitectura faţadelor a fost modificată prin distrugerea decorului plastic şi evidenţierea prin culoare a lesenelor de la colţuri şi a ancadramentelor ferestrelor, delimitarea frizei netede printr-un brâu.

Liter B. Este o clădire construită în două etaje, pe un plan rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în spiritul neoclasicismului influenţat de orientarea modernă. Planimetria şi aspectul exterior acuză o destinaţie publică a edificiului. Încăperi largi au intrările direct din culoarul amplasat central, de unde se realizează şi intrarea în casa scării pentru ridicarea la etaj. O altă scară secundară, se află în partea opusă scării de onoare, cu o ieşire în spatele edificiului. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu 9 axe compoziţionale, cu două rezalite laterale. Intrarea este amplasată central printr-un portic cu două coloane, pe care se sprijină balconul etajului. Faţadele sunt cu paramentul în zidărie aparentă, căptuşire cu piatră tăiată în asize egale, cu panouri din pietre mărunte cu factură aspră, incluse sub plita de pervaz. Ferestrele sunt în segment de arc, fără ancadramente, detaliile arhitectonice fiind realizate la cornişa faţadei, deasupra căreia se află parapetul din piatră în trepte.

Faţadă
Mitropolit Petru Movilă, 14 A,BMitropolit Petru Movilă, 8 A,B