Mitropolit Petru Movilă, 14 A,B

Case individuale

Casă de raport cu pasaj comun (denumire din Registru)
Mitropolit Petru Movilă, 14 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1875 nobila Ecaterina Egorovna Saunders a vândut registratorului de colegiu Osip Şipanovsky o parte a locului viran cu o suprafaţă de 140 de stânjeni pătraţi, pe care a construit în 1883 o casă din piatră, atestată în "Lista clădirilor noi construite", alcătuită în anii 1879–1887. În 1883 această proprietate a fost cumpărată de către Eudichia Arharov, care între anii 1884 şi 1886 a construit un corp de casă într-un parter. La începutul secolului al XX-lea casa a fost construită a doua casă, despărţită de prima printr-o poartă. Deasupra intrărilor au fost instalate copertine cu design identic din tablă de fier pe console din fier forjat.

Liter A. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii, alungită în adâncul lotului. Faţada principală are o compoziţie asimetrică cu trei axe, două de ferestre şi o intrare, amplasată lateral, spre dreapta, ude se află intrarea în curte. Paramentul în zidărie aparentă, din piatră cioplită. Arhitectura eclectică cu decoraţia plastică tributară clasicismului, buiandrugi din bolţari în pană, ferestre fără ancadramente, nişe sub pervaz, cordon la soclu, parapet din piatră.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este asimetrică cu patru axe, trei ferestre şi o uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se află poarta de acces. Arhitectura faţadei a degradat, decoraţia plastică originară fiind înlocuită cu o tratare rustică bastardă.

Faţadă
Mitropolit Petru Movilă, 27 A,BMitropolit Petru Movilă, 10 A,B (colţ str. A. Corobceanu)