Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 8 A,B (colţ str. Şciusev)

Casă individuală

Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 8 A,B (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare datează din 1854, când proprietatea imobiliară aparţinea consilierului titular Petru Krasiuk. Din 1869 până în 1883 proprietar a fost arhitectul L. Scheidevandt, care a putut construi această casă. În 1897 proprietară este Sofia Stepanovna Mitrofanova. Casa avea şase odăi. În 1903 şi în perioada interbelică era proprietatea lui Zaharii Kirkorov. A fost utilizată drept sediul unei farmacii, fiind proprietatea farmacistului Obud, starostele breslei respective din Chişinău.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni este asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una a intrării, amplasată într-un rezalit lateral, spre dreapta, unde se afla intrarea în curte. Faţada orientată spre strada A. Şciusev are cinci axe, cândva toate erau goluri de ferestre. Uşa de intrare, amplasată central, este de provenienţă târzie, când spaţiul interior al casei a fost ajustat la exigenţele farmaciei.

Clădirea se evidenţiază prin decorul arhitectural amplasat în jurul ancadramentelor ferestrelor, alcătuit din motive arhitectonice, antropomorfe şi florale, soluţie susţinută şi de motivele situate pe friza de sub cornişa casei.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 9 (colţ str. M. Kogălniceanu)Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 7