Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 7

Vilă urbană

Demolat

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost o clădire în două etaje, construită cu o retragere de la linia străzii, edificată între anii 1903–1910. În anii ’80 ai aceluiaşi secol a fost demolată şi înlocuită cu o clădire nouă.


Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 8 A,B (colţ str. Şciusev)Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 5