Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 51

Pavilion

Casă individuală (denumire din Registru)
Demolat
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 51
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost datat cu sfârşit secolului al XIX-lea.

Este un pavilion construit la colţul cartierului, mărginit de străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodonişi şi Columna, ridicat într-un nivel, pe locul unui imobil, distrusă în timpul celui de al doilea război mondial.

Arhitectura clădirii actuale, construită în 1957, deşi modestă în dimensiuni, este în spiritul stilului postbelic empir stalinist.

Planul pavilionului are un colţ rotungit, orientat spre intersecţia străzilor, umbrit de un portic din patru coloane ale ordinului doric, care repetă partea circulară a clădirii. Sub casă se află un subsol, rămas de la proprietatea imobiliară distrusă.

Nu comportă calităţi de monument istoric.


Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 53Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 43 A