Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 43 A

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 43 A; Vedere generalăMitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 43 A; Vedere în curte
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Se pretinde că ar fi de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Această casă de locuit, ridicată în două etaje, pe un plan dreptunghiular, aliniată liniei roşii a străzii, ocupă întreaga lăţime a parcelei, a fost construită în anii postbelici pe baza vestigiilor a două clădiri distruse în anii celui de al doilea război mondial. Planimetria şi arhitectura casei sunt un produs al anilor 50 ai secolului al XX-lea.

Faţada are o compoziţie simetrică, cu 14 axe, goluri de ferestre, două axe evidenţiate simetric prin balcoanele de la etajul doi şi intrările dominate timpane-scoici din ghips, conturate de arhivolte. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente cu muluri simple, la etaj dominate de cornişe orizontale. O cornişă proeminentă în partea superioară a pereţilor. Parterul în ultimii ani a fost modificat pentru unităţi comerciale, planimetria şi faţada, cu atribuirea unui aspect arhitectural nou.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 51Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41