Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41

Case cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 41
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu faţadele decorate în stil eclectic la sfârşitul secolului al XIX-lea. Casa a fost deteriorată în timpul celui de al doilea război mondial, fiind refăcută în anii postbelici cu păstrarea parametrilor dimensionali şi a unor elemente de arhitectură, soluţionate în stil eclectic cu detalii renascentiste.

Imobilul este ridicat în două niveluri, pe plan rectangular, aliniat liniei roşii a străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Are o compoziţie simetrică a faţadei principale, cu şapte axe, goluri de ferestre şi unul de la uşa de intrare în casa scării a imobilului, amplasat central, prin care are loc trecerea în curtea interioară. Apartamentele de la etaj, au balcoane, distribuite simetric în rezalitele laterale, dominate de atice rectangulare, legate printr-un parapet din vreji metalice cu aticul central, evidenţiat prin forma circulară. Faţada a pătrat decoraţia plastică, alcătuită din ferestre rectangulare cu ancadramente cu cornişe triunghiulare şi în segment de cerc deasupra uşilor de la balcoane. Paramentul parterului este în bosaje orizontale, a etajului – neted, pe fundalul căruia se evidenţiază detaliile de arhitectură.

Faţadă
Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 43 AMitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 35 (colţ str. 31 August)