Mitropolit Dosoftei, 124

Complexul cazărmilor

Mitropolit Dosoftei, 124
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Clădirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea.

Imobilul intra în componenţa complexului cazărmilor Regimentului 24 de Draguni, alcătuit din 8 edificii. A fost şi sediul Statului Major al Diviziei 8 de Cavalerie. În perioada interbelică în clădirile acestui complex a fost dislocat Regimentul 6 de Grăniceri.

Imobilul este construit din piatră aparentă, pe un plan dreptunghiular, în două niveluri, aliniat cu faţada principală la linia roşie a străzii.

Compoziţia faţadei principale este simetrică, cu 13 axe: 12 de ferestre şi una de uşă amplasată în centru. Distribuirea elementelor decorative şi a formelor arhitectonice este pe trei rezalite – două laterale şi unul central, cu coronamente în două registre sub forma frontoanelor. Arhitectura este soluţionată în spiritul eclecticii, cu detalii neoclasice. Golurile ferestrelor sunt mari, în sector de cerc, cu cheie de boltă. În rezalitele laterale, se află golurile pentru aerisirea spaţiului de sub acoperiş, tratat sub forma mansardei. Cornişa clădirii include o dantelă din denticule, care este întreruptă de asupra rezalitelor laterale.

În scopul ajustării la noua funcţie arhitecturii imobilului i s-au aplicat unele modificări, cum ar fi porticul voluminos din faţa intrării.


Mitropolit Dosoftei, 130 A,BMitropolit Dosoftei, 122 (colţ str. S. Lazo)