Mitropolit Dosoftei, 130 A,B

Case de raport cu pasaj carosabil

Mitropolit Dosoftei, 130 A,B; Liter AMitropolit Dosoftei, 130 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Casele au fost construite la începutul secolului al XX-lea. Arhitectura clădirilor este eclectică, cu unele tratări decorative care anticipează apariţia modernului.

Proprietatea imobiliară este alcătuită din două clădiri (literele A şi B), cu planurile dreptunghiulare, aliniate la linia roşie a străzii, şi de mai multe corpuri de case, alipite perimetral curţii interioare rectangulare. Casele, clasate drept monumente de arhitectură, sunt construite într-un nivel, unite într-un front continuu prin arcul pasajului carosabil. Fiecare din ele erau alcătuite din câte două apartamente cu acces din stradă. Compoziţia faţadelor şi a planurilor acestor două clădiri avea o pronunţată simetrie axială.

Arhitectura complexului locativ se remarcă prin coronamentul sub forma unui parapet alcătuit din tumbe din piatră cu grilaj de fier (azi parţial dispărut). Intrările sunt scoase în evidenţă prin porticuri plate, cu golul intrărilor în segment de arc, tratat decorativ, încununate cu frontoane în aceiaşi cheie artistică cu parapetul clădirii.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 138Mitropolit Dosoftei, 124