Mitropolit Dosoftei, 120

Conac urban

Casă individuală (denumire din Registru)
Mitropolit Dosoftei, 120
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. a fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 aparţinea familiei Şvarţberg.

Clădirea este alcătuită dintr-un parter, cu plan dreptunghiular, aliniată la liniile roşii ale colţului cartierului de la intersecţie străzilor Mitropolit Dosoftei şi Serghei Lazo. Arhitectura casei s-a format sub influenţa stilului eclectic cu reminiscenţe ale arhitecturii neoclasice.

Faţadele orientată spre străzile Mitropolit Dosoftei şi Serghei Lazo au o compoziţie simetrică, cu două rezalite plate laterale, cu şase axe de goluri de ferestre, repartizate uniform. Intrare în casă avea loc printr-un portic din partea curţii interioare.

Faţadele au fost acoperite cu o tencuială de culoare gri închisă, improprie arhitecturii originale. Pe suprafaţa pereţilor clădirii se evidenţiază supărător de contrastant detaliile arhitectonice – cornişele triunghiulare de deasupra golurilor de ferestre, ancadramentele subţiri şi lesenele de la colţuri.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 122 (colţ str. S. Lazo)Mitropolit Dosoftei, 118