Mitropolit Dosoftei, 114

Conac urban

Mitropolit Dosoftei, 114
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Curtea a fost cumpărată de către Iu.S. Djuminsky în anul 1871 de la secretarul de colegiu Vasilii Fedorovici Mihniewiez, care la rândul său o primise în anul 1866 ca moştenire împreună cu fraţii săi după moartea tatălui lor Fedor Grigorievici Michniewiez, consilier titular, secretar al nobilimii şi a mamei lor Ecaterina Fedorovna. În anii interbelici a aparţinut unui obiectiv al Ministerului S.O.S.

Conacul prezentă o locuinţă urbană, răspândită în Chişinău începând din primul deceniu al secolului al XIX-lea. Clădirea este într-un etaj, cu un plan alungit, aliniată cu faţada lungă la linia roşie a străzii Columna. Compoziţia simetrică a faţadei orientate spre stradă, este cu două rezalite laterale, decorate cu bosaje, încoronate cu frontoane triunghiulare. Ancadramentele ferestrelor au cu cornişe în segment de cerc. Pereţii sunt finisaţi în partea superioară cu cornişe şi denticule, detalii ce corespund stilului. Faţada posterioară a rezalitului, orientată spre curte, este ridicată pe un demisol, are o compoziţie asimetrică, încoronat cu fronton curbat, şi cu un gol de fereastră amplu în patru canaturi, – soluţie ce corespunde stilului eclectic.

S-a păstrat poarta de intrare pe teritoriul conacului urban cu canaturile di fier.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 118Mitropolit Dosoftei, 110