Mitropolit Dosoftei, 110

Casă individuală

Mitropolit Dosoftei, 110
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea.

Clădirea construită într-un etaj, aliniată cu faţada alungită la linia roşie a străzii Mitropolit Dosoftei, are un plan rectangular. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu şapte goluri, şase de ferestre şi un gol de uşă, amplasat lateral într-un portic. Detaliile plastice sunt din piatră prelucrată, paramentul din zidărie aparentă. Ancadramentele golurilor de ferestre şi a uşii sunt rectangulare, cu evidenţierea cheii de boltă şi a colţurilor superioare prin elemente decorative de inspiraţie modernistă. Porticul intrării are un atic triunghiular, ferestrele câte o cornişă din două pante înclinate. Colţul casei, opus porticului intrării, are un rezalit plat, care echilibrează compoziţia asimetrică a faţadei principale. Detaliile decorative – lesene la colţuri şi o friză cu o stilizare a arcaturii în partea superioară a rezalitului, sunt folosite numai la această parte a casei.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 114Mitropolit Dosoftei, 108