Mitropolit Dosoftei, 103 (colţ str. M. Viteazu)

Casă de raport

Mitropolit Dosoftei, 103 (colţ str. M. Viteazu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Arhitectura edificiului este în spiritul stilului neoclasic.

Este o clădire de raport construită cu două etaje, aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală orientată spre strada Mitropolit Dosoftei are o compoziţie simetrică, rezultat al soluţiei planimetrice identice a parterului şi a etajului, cu 7 axe, şase de ferestre şi una de uşi, amplasate în axa de simetrie a edificiului. Paramentul etajului este evidenţiat prin bosaje orizontale, mărginite lateral de lesene. Axa de simetrie a edificiului cu intrarea principală şi ieşirea la balcon este pusă în valoare de un fronton curbiliniu, pe fundalul unui atic rectangular. Ancadramentele sunt simple sub forma de rame cu evidenţierea cheii de boltă.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 106Mitropolit Dosoftei, 99