Mitropolit Dosoftei, 106

Casă individuală

Mitropolit Dosoftei, 106
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la începutul secolului al XX-lea. Arhitectura edificiului este în spiritul stilului eclectic cu elemente de modern.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, aliniată la linia roşie a străzii. Paramentul este tencuit, cu decoraţia plastică specifică stilului. Structura spaţială interioară – anfilada circulară interioară este evidenţiată prin lesene, şi prin gruparea ferestrelor câte două la fiecare încăpere. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu şase goluri de ferestre şi unul de uşă, evidenţiat printr-un portic. Paramentul este tencuit neted, pe fundalul căruia sunt expresive lesenele cu imitarea asizelor în zidărie regulată. Ferestrele au ancadramente, elemente decorative ale cărora anunţă schimbarea orientării stilistice eclectice în folosul apariţiei modernului. Acoperişul în pante este protejat în partea de jos de un parapet din tumbe de piatră tencuită cu îngrădire din fier, în desenul căreia se observă influenţa esteticii modernului.

Faţadă
Mitropolit Dosoftei, 108Mitropolit Dosoftei, 103 (colţ str. M. Viteazu)