Mitropolit Dosoftei, 99

Clădirea fostei direcţii generale a O.A.P. şi C.F.R.

Clădirea fostei şcoli internat pentru copiii feroviarilor (denumire din Registru)
Mitropolit Dosoftei, 99
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează din anii 30 ai secolului al XX-lea. Arhitectura edificiului este în stil neoromânesc.

Este o clădire în două etaje, ridicată pe un demisol, amplasată la colţul cartierului, cu faţadele aliniate liniei roşii a străzilor Columna şi Mitropolit Petru Movilă. Colţul clădirii orientat spre intersecţia străzilor este teşit, prin el fiind organizată, pe trepte monumentale, intrarea principală în clădire. Planul este simetric faţă de axa diagonală, unde se află holul şi scara de acces la etaj, dar prin alipirea unui corp de clădire la aripa de pe strada Columna, planul edificiul a obţinut o compoziţie asimetrică.

Compoziţia faţadelor este identică, – la parter ferestrele sunt în arc în plin cintru cu arhivolte simple în formă de plintă cu evidenţierea cheii de boltă, cărora la etaj le corespund ferestre alungite îngemănate de formă rectangulară. O excepţia face soluţia arhitecturală a corpului de casă adăugat de-a lungul străzii Columna, la care parterul are ferestrele mai mari de formă rectangulară care, din cauza plinurilor înguste dintre ferestre, formează un registru din vitralii. Aspectul monumental al clădirii este determinat şi de elementele orizontale robuste, cum ar fi cordonul care desparte demisolul de parter, linia continuă a pervazului ferestrelor de la parter şi plinta care desenează friza superioară a pereţilor. Impresia de stabilitate a clădirii este atribuită de soclul masiv, cu golurile mici de aerisire ale subsolului, contrastul subliniind şi mai mult monumentalitatea edificiului. Clădirea este acoperită cu o învelitoare înaltă din ţiglă roşie, cu penetraţie de pante.

Influenţa stilului modern este resimţită în policromia detaliilor, prezenţa unor forme geometrice situate între niveluri şi jocul de forme istorice stilizate.


Mitropolit Dosoftei, 103 (colţ str. M. Viteazu)Mitropolit Dosoftei, 93–95