Mihai Kogălniceanu, 90

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 90
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

La licitaţia publică organizată de Upravă în ianuarie 1874, Anna Ioanovna Nedova, soţie de negustor, a cumpărat un sector viran ( Reni 72, număr vechi). În septembrie 1875 ea vinde această proprietate imobiliară cu o casă din piatră, construită într-un parter ridicat pe un demisol, împreună cu o atenansă. Proprietar devine consilierul de stat Evghenii Andreevici Beleavsky. Casa avea la parter cinci odăi şi o bucătărie şi trei odăi cu o bucătărie la demisol. La sfârşitul anilor 90 ai secolului al XX-lea a fost adăugat un etaj, şi modificată total arhitectura.

Era o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, două rezalite şi cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un rezalit, alături de poarta de acces în curte. Decoraţia plastică era în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Ferestrele au avut ancadramente, simplificate la plinte simple, ancadramente.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 92Mihai Kogălniceanu, 89