Mihai Kogălniceanu, 89

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 89
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În anul 1871 Anastasia Gojinscaiy, soţie de consilier titular, a vândut lui Iacob Eliceaninov, consilier titular, o parte a proprietăţii sale imobiliare cu o casă din piatră, construită conform planului, eliberat de Comisia de Construcţii şi Drumuri în 1860. Casa a fost construită după un proiect-model.

Este o casă construită într-un nivel, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este simetrică, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată central, fără valorificare arhitecturală. Decoraţia plastică este în stil eclectic cu elemente baroce, care se ,manifestă la cornişele ferestrelor, incluse în ancadramentele ferestrelor, la capitelurile pilaştrilor cu caneluri, instalaţi la colţurile clădirii.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 90Mihai Kogălniceanu, 87