Mihai Kogălniceanu, 92

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Kogălniceanu, 92
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În februarie 1868, Ivan Osipovici Kovdis a achiziţionat de la licitaţia publică organizată de Dumă un sector de pământ viran, aflat în prima parte a oraşului, la colţul cartierului mărginit de străzile Reni şi coborâşul Buiucani În 1900 această proprietate imobiliară a fost cumpărată de către Vinţentina-Vanda Skrinjinsky. Casa era alcătuită din două apartamente, în prima – trei odăi şi o bucătărie, în a doua – două odăi şi o bucătărie.

În februarie 1868, Ivan Ocipovivi kovdis a achiziţionat la licitaţia publică un lot de pământ viran, aflat la colţul străzii Reni şi a coborârii Buiucani. În 1900 această proprietate este cumpărată de către Vinţentina-Vanda Skrinjinsky. Casa era din două apartamente, în prima erau trei camere şi o bucătărie, în a doua – două camere şi o bucătărie.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt în partea căderii reliefului, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi două de uşi (una astupată cu zidărie), amplasate lateral, spre stânga, fiecare într-un rezalit, reprezentând două apartamente. Decoraţia plastică este în stil modern, cu dominarea formelor geometrizate – ancadramente şi plite de pervaz comune sub forma unei plinte, cu striuri orizontale între ferestre, specifice modernului interbelic.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 90