Mihai Kogălniceanu, 85

Vilă urbană

Mihai Kogălniceanu, 85
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în perioada interbelică.

Era o casă de locuit, realizată în spiritul valorificării profesională a tradiţiilor arhitecturii populare. Vila era amplasată în adâncul curţii, alipită de zidul posterior al incintei, cu planul rectangular, cu decroşul foişorului de lemn, alipit la faţada principală. Foişorul deosebit de amplu, pătrat în plan, delimitat de stâlpi de lemn cu capitelurile perforate şi de parapet scund. Odăile erau grupate în jurul holului central. Intrarea pe teritoriul curţii avea loc printr-o era portiţă din metal forjat, inclusă în incinta din piatră.

A fost demolată.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 86 A,BMihai Kogălniceanu, 83