Mihai Kogălniceanu, 83

Curte urbană

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Kogălniceanu, 83
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1890 asesorul de colegiu Alexandru Kiatsky a cumpărat o parte dintr-o curte mărginită de străzile Mateevici, Kogălniceanu, Maria Cibotari cu o suprafaţă de 1162,5 stânjeni pătraţi cu livadă, beci şi o fântână. În 1891 A. Kiatsky a construit din partea străzii Kogălniceanu o casă într-un etaj din piatră. Data a fost inclusă în designul copertinei intrării în casă, azi dispărut.

În 1911 era arendată pentru progimnaziul de băieţi fundat de N.A. Zolotuhina. În anii 30 ai secolului al XXlea curtea urbană aparţinea grecilor stiloc. Între anii 1941–1951 în această casă a locuit F.G. Brovko (1904–1960), preşedintele Sovietului Suprem al RSSM. A fost sediul şcolii serale republicane pentru orbi şi slabi văzători.

Este o casă construită într-un parter, pe un plan unghiular, cu o amplasare avantajată din trei părţi de spaţiul curţii. Încăperile sunt în anfiladă circulară, cu amplasarea centrală a holului intrării, de unde s accedea în încăperile laterale şi în salonul central, orientat terasa, unde se afla grădina. Tot acolo se afla intrarea secundară în zona bucătăriei.

Faţada principală este aliniată la linia roşie a străzii. Compoziţia axial-simetrică a fost soluţionată în spiritul eclecticii clasicizante. Porticul intrării, amplasat central, este format de pilaştri şi încununat cu un fronton triunghiular, intrarea fiind umbrită de o copertină din tablă de fier cu console din fier forjat cu design artistic (dispărut). Paramentul este din bosaje orizontale, pe fundalul cărora se evidenţiază ancadramentele fine ale ferestrelor ţi pilaştrii de la colţurile faţadei. Peretele în partea superioară este finisat printr-un antamblament, alcătuit de o friză cu golurile rectangulare de aerisire şi de o cornişă.

Planul a fost modificat prin alipirea unor noi spaţii spre curte; porticului faţadei şi pilaştrilor laterali li s-au aplicat reliefuri de sursă rustică.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 85Mihai Kogălniceanu, 82