Mihai Kogălniceanu, 82

Clădirea fostei clinici de pneumonie, fondată de V. Kalmuţchi

Mihai Kogălniceanu, 82
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1886, nobilul Vasile Egorovici Kalmuţchi s-a adresat în Cârmuirea gubernială cu rugămintea de a i se permite lui construcţia, pe propriile cheltuieli, în oraş a unui spital de pneumonie. Zemstva i-a acordat un lot de pământ viran, aflat la colţul cartierului mărginit de străzile Reni cu Buiucani. Construcţia spitalului s-a terminat în octombrie 1887, şi deja în noiembrie spitalul a primit primii pacienţi.

S-a păstrat descrierea edificiului din 1892: "Spitalul de boli de plămâni este o clădire din piatră, formată dintr-un parter ridicat pe un demisol. La parter se află vestibulul, anticamera, salonul comun pentru pacienţi, cabinetul pentru medici, apartamentul feldşerului, alcătuit din două odăi cu bucătărie şi antreu. În demisol se află: o încăpere mare pentru secţia mecanică, apartamentul mecanicului, alcătuită dintr-o odaie, o bucătărie şi un antreu şi o încăpere pentru lucrători".

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, amplasată la colţul cartierului, cu o retragere de la liniile roşi ale străzilor pritr-o zonă de vegetaţie verde. Planimetria casei a fost soluţionată funcţional, cu amplasarea în centru a unei încăperi pentru aparatul special de tratare a pneumoniei, sub care se afla secţia mecanică, amplasată în demisol. Partea centrală era înconjurată de încăperile pentru bolnavi şi personalul medical, cota cărora era mai joasă. Legătura dintre încăperi avea loc prin două culuare interioare.

Faţada principală este simetrică, cu nouă axe compoziţionale, dintre care opt sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată crntral, într-un rezalit, încununat de un acoperiş în piramidal. Decoraţia plastică este în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice. Paramentul este în zidărie aparentă, cu alternarea asizelor de culorile pietrei naturale, cu includerea cărămizii roşii pentru conturarea detaliilor. Partea superioară a pereţilor este conturată de o friză cu denticule şi o cornişă proeminentă. Ferestrele au ancadramente, dominate de cornişe rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Intrarea lateralală este anticipată de un foişor cu elemente din fontă – colonete, trepte, copertină şi console.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 83Mihai Kogălniceanu, 82 A