Mihai Kogălniceanu, 58 B

Imobil de locuit

Clădirea fostei şcoli (denumire din Registru)
Mihai Kogălniceanu, 58 B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la începutul secolului al XX-lea.

În 1862, nobila Ecaterina Figova a amanetat proprietatea sa (Reni, 48), aflată în prima parte a oraşului, nobilei Maria Derojinsky. Pentru datorie, această proprietate a fost transmisă ultimei. Din descrierea ei, reieşea, că casa era din piatră, construită într-un etaj, cu două atenanse în curte, sub unul se găsea un beci şi alte construcţii gospodăreşti. Casa, construită în anii’60 ai secolului al XIX-lea după unul din proiectele model. În perioada interbelică aici se afla Asociaţia femeilor ortodoxe. Casa a fost distrusă în anii celui de al doilea război mondial şi în locul ei, în perioada postbelică a fost construită un imobil cu mai multe apartamente.

Este amplasată cu o mare retragere de la linia străzii, construită pe un plan rectangular, cu două etaje. Faţadele au o compoziţie simetrică, accentuată de amplasarea balcoanelor şi a unei logii în arc la al doilea etaj. În plastica arhitecturii au fost folosite unele detalii ale arhitecturii populare, cum ar r fi streaşina largă cui capetele căpriorilor.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 59 A,BMihai Kogălniceanu, 54