Mihai Kogălniceanu, 59 A,B

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 59 A,B; Liter AMihai Kogălniceanu, 59 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În 1889 Mihail Karetnikov a vândut lui Iosif Norman, cetăţean francez, o casă veche şi o atenansă, acoperite cu ţiglă, pe cale le deţinea în dreptul de vechime, nu mai puţin de 30 de ani. Atenansa, construită la mijlocul secolului al XIX-lea conform unui proiect model, s-a păstrat. I. Norman a demolat construcţia veche şi pe locul ei a construit o casă într-un etaj din piatră făţuită.

Complexul de clădiri s-a format din câteva edificii, construite în timp diferit.

Liter A. este o casă construită pe un demisol înalt, pe un plan rectangular, alungit de-a lungul liniei roşii a străzii. Faţada casei avea o compoziţie asimetrică, alcătuită din cinci axe, patru goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată într-un rezalit lateral spre dreapta unde se afla intrarea în curte. La reconstrucţia casei în anii 90 ai secolului al XX-lea, pentru sediul ambasadei Letoniei, nivelul doi a fost lărgit peste gangul trecerii în curte, acoperişul a fost înălţat pentru a cuprinde o mansardă, deschisă spre curte. Detaliile arhitectonice sunt în spiritul eclectic, cu ancadramente subţiri, dominate de cornişe pe console cu elemente decorative rustice, pilaştri sunt cu bosaje orizontale, porticul intrării cu pilaştri decotaţi cu caneluri, este dominat de un atic.

Liter B. Este o atenansă construită la începutul secolului al XX-lea în spiritul curentului modern. Planul este unghiular, cu o aripă orientată în adâncul cartierului, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada are două axe, goluri de ferestre, este în zidărie aparentă, din piatră făţuită. Ferestrele mari sunt fără ancadramente, cu buiandrugii din bolţari. Parapetul este plin, o friză dintr-o zidărie cu fracţie mică şi factură aspră.

Literul C. Este o clădire construită recent în baza unei case de la adresa nr. 57. este în două niveluri, cu arhitectura influenţată de imobilul intermediar.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 60 A,BMihai Kogălniceanu, 58 B