Mihai Kogălniceanu, 52

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 52
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. În februarie 1884, Vladimir Iosif Voroneţkii, funcţionarul cancelariei, a vândut negustrului Vasile Ivanovici Serbov, o casă. Din lista construcţiilor noi, alcătuită în 1885, este cunoscut că Serbov a construit în 1885 o casă nouă într-un nivel. În anii interbelici, casa a fost reconstruită cu arhitectura în spiritul stilului modern. În anii’30 ai secolului al XX-lea aici s-a aflat organizaţia internaţională evreiască de binefacere «Goint».

Este un imobil construit într-un etaj, cu o retragere de la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu cinci axe compoziţionale, cu amplasarea în axa de simetrie a intrării. Detaliile arhitectonice sunt reminiscenţe eclectice: cornişă din denticule, întreruptă de rezalitul intrării, soluţionat sub forma unui portal dominat de un atic cu o îngrădire metalică între două tumbe laterale. Clădirea are proprietatea de a limita parcela construită prin culise laterale, cu decor în acelaşi spirit arhitectural al casei, care cuprind o grădiniţă de flori din faţa casei.


Mihai Kogălniceanu, 54Mihai Kogălniceanu, 50