Mihai Kogălniceanu, 24

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 24
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

În 1883 Matei Radanovici a achiziţionat de la licitaţia publică două case din lampaci cu o livadă de pomi fructiferi î curte.

Din testamentul alcătuit în 1906 soţiei sale Stanislave Radanovici, erau două case şi o atenansă, construite între anii 1883 şi 1906.

Casa este ridicată într-un nivel, pe un plan unghiular, aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasice, specifică ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea.

Faţada principală este rezultată din refacerea produsă în ultimii ani. Iniţial avea faţada cu şase axe, cinci de ferestre şi una de uşă, amplasată asimetric, spre stânga, în partea opusă pe teritoriul curţii. intrării. Intrarea se află într-un rezalit, mărginit de doi pilaştri ai ordinului doric cu caneluri. În ultimii ani a fost introdusă o nouă intrare, dominată de un atic asemănător celui iniţial, astfel că faţada prezintă repetarea schemei compoziţionale cu două ferestre şi o uşă. Decoraţia plastică se rezumă la ancadramente simple, plite de pervaz o friză netedă sub cornişa simplificată şi câte un atic deasupra intrărilor, inclus în parapetul din grilaje de fier (dispărut) cu tumbe la colţurile clădirii.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 25Mihai Kogălniceanu, 22 A,B,V