Mihai Kogălniceanu, 22 A,B,V

Complex din case de raport

Casă de raport cu pasaj comun şi atenansă în curte (denumire din Registru)
Mihai Kogălniceanu, 22 A,B,V; Liter A,BMihai Kogălniceanu, 22 A,B,V; Liter C
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Proprietatea imobiliară de la această adresă prezintă un complex de clădiri, construite în timp diferit. Cele mai timpurii sunt casele aliniate străzii (liter A şi B), construite la începutul secolului al XX-lea în stil eclectic în baza clasicismului, în adâncul curţii, se află două case cu etaj şi parter, realizate în stil modern în deceniile 10-20 ale aceluiaşi secol (liter V şi G).

Liter A şi B. Sunt două case ridicate într-un parter, pe un plan unghiular fiecare, aliniate cu faţadele la linia roşie a străzii, unite prin perete comun, prin care trece pasajul carosabil, sub forma unui gol în segment de arc. Casele formează un complex de locuit, cu compoziţia arhitecturală simetrică faţă de axa comună, care trece prin pasaj. Intrările în casă sunt din partea curţii interioare. Ambele faţade au câte trei axe compoziţionale, toate goluri de ferestre, simetrie subliniată de rezalitele laterale, încununate cu câte un fronton triunghiular pe fundalul unui atic rectangular. Pasajul carosabil în arc în plin cintru, conturat de o arhivoltă cu muluri clasice, este dominat de un atic alungit. Decoraţia plastică, specifică stilului clasicist, este din piatră cioplită, foarte fin executată: ancadramente de ferestre cu urechiuşe, friză cu triglife, cornişă cu denticule, pilaştri, arhivolte cu piatra de boltă evidenţiată, nişe adâncite sub pervazul ferestrelor.

Literele V şi G. Sunt două case de raport cu aceiaşi soluţie arhitecturală, planimetrică şi a decoraţiei plastice, amplasate sub un unghi una faţă de alta, în adâncul curţii. Apartamentele au intrările de pe scara comună, cu trepte din fontă. Casele sunt construite din piatră, în zidărie aparentă, cu includerea unor panouri din piatră cu fracţie mică şi aspră, care formează compoziţii contrastante cu porţiunile paramentului şi detaliile executate din piatră făţuită. Apartamentele se disting printr-o planimetrie cu zonare funcţională care oferă un confort optim.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 24Mihai Kogălniceanu, 18 A,B,V