Mihai Kogălniceanu, 18 A,B,V

Casă de raport cu pasaj carosabil

Mihai Kogălniceanu, 18 A,B,V
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Este datată cu sfârşitul secolului al XIX-lea, construită în stil eclectic cu tentaţii de modern.

Sunt două case (Liter A şi B), ridicate într-un parter, pe un plan rectanghular fiecare, aliniate cu faţadele la linia roşie a străzii, unite prin perete comun, în care pasajul are forma unui gol în segment de arc. Formează un complex de locuit, cu arhitectura simetrică faţă de axa comună, care trece virtual prin axa pasajului carosabil. Fiecare casă are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat spre poarta de acces. Lesene cu bosaje evidenţiază colţurile clădirii şi rezalitele plate ale intrărilor. Ferestrele în segment de arc, au ancadramente din plinte, dominate de arhivolte cu timpanul plin, sub plitele de pervaz – nişe caracteristice stilului. Poarta pasajului a pierdut elementele de închidere.

Liter V. Este o casă de locuit, ridicată într-un nivel, construită la jumătatea adâncimii parcelei, ocupând întreaga lăţime a sectorului, cu un pasaj carosabil în arc la mijloc pentru trecerea curţii aflate în spatele acesteia. Ambele case au aceiaşi soluţie planimetrică, amplasată simetric faţă de axa centrală, care trece prin gangul carosabil. Faţada clădirii este lipsită de decoraţie plastică.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 22 A,B,VMihai Kogălniceanu, 17