Mihai Kogălniceanu, 17

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 17
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Casa într-un etaj, construită din piatră, aparţinea secretarului de colegiu Alexandru Alexandrovici Priluţky, care a construit-o în 1887, an confirmat de adeverinţa iscălită de arhitectul oraşului L. Sheidevandt.

Este o casă într-un etaj, construită pe un plan rectangular, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii, în stil eclectic.

Casa este reconstruită cu adăugarea a două etaje, cu distrugerea decoraţiei plastice, pierzând total calităţile de monument istoric.


Mihai Kogălniceanu, 18 A,B,VMihai Kogălniceanu, 11 A,B