Mihai Kogălniceanu, 25

Casă individuală

Mihai Kogălniceanu, 25
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1886, văduva preotului Anna Vasilievna Gheorghianova a achiziţionat de la licitaţia publică o casă într-un etaj, din lampaci. Ultimii proprietari au fost soţia consilierului de colegiu Anna Uspensky. În toate documentele era specificat că clădirea este din "valk", de unde reiese că casa a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea conform unui proiect model.

Este o casă modestă, ridicată într-un parter, construită pe un plan rectangular, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii. Faţada principală are patru axe, dintre care trei goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în una din axele de mijloc, într-un rezalit, dominat de un atic.

Colţurile casei erau evidenţiate de pilaştri, în jurul ferestrelor erau ancadramente. În ultimii ani faţada casei a fost modificată: în faţa intrării a fost construit un tambur, căptuşită în partea superioară cu marmură, detaliile faţadei au fost acoperite cu o tencuială cu fracţie aspră ce imită granitul, cornişa simplificată, soclul – căptuşit cu piatră de Cosăuţi.

Clădirea a pierdut calităţile de monument istoric.

Faţadă
Mihai Kogălniceanu, 26Mihai Kogălniceanu, 24