Mihai Eminescu, 6 (colţ str. Bernardazzi)

Casă de raport

Mihai Eminescu, 6 (colţ str. Bernardazzi)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea, cu o refacere a planului şi faţadei principale la începutul secolului al XX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Sudac Beila, Roitman, Dardan Constatin, Pretrova Valentina, Haralamova.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada a avut o compoziţie simetrică, cu opt axe, dintre care şase erau goluri de ferestre şi două uşi, amplasate în rezalitele laterale, prin care avea loc intrarea în apartamente. După modificarea care a avut loc la începutul secolului al XX-lea, intrările laterale au fost astupate, creându-se în locul lor nişe ovale, iar o fereastră a fost transformată în uşă, amplasată central (astupată recent cu zidărie), evidenţiată printr-un rezalit, cu fronton triunghiular. Decoraţia plastică după modificarea casei: ancadramentele ferestrelor, frontonul şi soluţia rezalitului intrării centrale, este specifică stilului modern.

Faţadă
Mihai Eminescu, 7 A,BMihai Eminescu, 4 A,B