Mihai Eminescu, 4 A,B

Casă de raport

Mihai Eminescu, 4 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este un complex din două clădiri, construit la începutul secolului al XX-lea, cu arhitectura în stil modern, cu păstrarea unor procedee compoziţionale eclectice. Proprietară în 1940 a fost atestată Atanasiu Olga.

Liter A. Este o clădire alcătuită dintr-un parter şi etaj, cu planul unghiular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare la parter şi uşa la balconul de la etaj, axă amplasată lateral, spre stânga, unde se află intrarea în curte. Intrarea este dublă, uşa din dreapta conduce la apartamentul de la parter, – prin uşa din stânga – are loc urcarea pe o scară într-o rampă la apartamentul de la etaj.

Paramentul este în zidărie aparentă, compus din cărămidă roşie drept fundal, pe fonul căreia sunt evidenţiate detaliile din gresie. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu două rezalite laterale, prelungite sub forma aticelor în parapetul clădirii (elementele metalice au dispărut), mărginite de lesene cu striuri şi discuri, specifice modernului. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente moştenite de la stilul eclectic, dar decorate în spirit modern, ca şi restul elementelor decorului arhitectural – frontoane, cornişe, frize, etc. Prezintă interes grilajul balconului, cu evazarea curbă a părţii inferioare.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul unghiular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată central. Intrarea este evidenţiată printr-un rezalit, care continuă sub forma unui atic, ca element al parapetului, de la care se păstrează şi tumbele laterale din piatră.

Paramentul este în zidărie aparentă, compus din cărămidă roşie drept fundal, pe fonul căreia sunt evidenţiate detaliile din gresie. Uşa şi colţurile faţadei sunt evidenţiate prin lesene cu discuri, specifice modernului. Decorul plastic este identic cu cel utilizat la edificiul cu literul A de la aceiaşi adresă.

În ultimii ani edificiului i s-a aplicat modificări: a fost organizată o mansardă, fiind mărită înălţimea acoperişului.

Faţadă
Mihai Eminescu, 6 (colţ str. Bernardazzi)Mihai Eminescu, 1 (colţ str. A. Mateevici)