Mihai Eminescu, 1 (colţ str. A. Mateevici)

Casă de raport

Casă de raport lui A. Efremov (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 1 (colţ str. A. Mateevici)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1905, dată inclusă în friza din colţul stâng. Arhitectura casei s-a format prin interferenţa stilurilor modern cu eclectic. Monograma chirilică "ДM" din grilajul balconului stâng şi "ЕM" din grilajul balconului din dreapta, indică iniţialele numelui primului proprietar. În 1940 în calitate de proprietari este atestată familia A. şi Erina Zilberman.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter şi etaj, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii.

Faţada principală are o compoziţie disimetrică, alcătuită din şapte axe, dintre care şase reprezintă o casă de raport, cu faţada cvazisimetrică, caracteristică pentru stilul eclectic, cu două rezalite laterale, dominate de frontoane triunghiulare, printr-un rezalit are loc o intrare în casă, la care a fost adăugat un volum lateral într-o axă, prin care are loc o altă intrare. Asimetria, procedeu caracteristic pentru stilul modern, a fost asigurată şi de amplasarea diferită a balconului, cu grilaj metalic aerat, într-un caz deasupra intrării, în alt caz – în axa părţii simetrice a casei. Partea alipită este scoasă în evidenţă şi prin forma golului uşii în arc în plin cintru de la etaj, care se deosebeşte de restul ferestrelor rectangulare, dominate de cornişe triunghiulare şi în segment de cerc.

Decorul plastic este alcătuit din frontoane triunghiulare cu palmete în timpane, cornişele ferestrelor triunghiulare şi în segment de cerc, volutele, ghirlandele, bolţarii-cheie, friza ornamentată, aticele în continuarea rezalitelor, pe fundalul cărora sunt profilate frontoanele triunghiulare, toate sunt caracteristice pentru stilul eclectic.

Paramentul a fost iniţial în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu detaliile cioplite, parterul şi etajul au o tratare identică, cu impresia de bosaje orizontale, rezultate din rostuire. Prezintă interes designul artistic al grilajelor balcoanelor şi scării care conduce la etaj, consolele copertinei intrării din dreapta, precum şi canaturile din lemn sculptat al uşilor de la intrare, în care se păstrează monograma "M".

Faţadă
Mihai Eminescu, 4 A,B