Mihai Eminescu, 7 A,B

Case individuale

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 7 A,B; Liter AMihai Eminescu, 7 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietară în 1940 a fost atestată Grosu Maria. Este un complex din două clădiri, alcătuite dintr-un parter cu planul rectangular şi cu faţadele principale aliniate liniei roşii a străzii.

Liter A. După modificare din anii 90, casa a pierdut caracteristicile de monument istoric. S-a păstrat faţada cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată central, dar toate obţinând forme arhitecturale în spirit postmodern. Dinspre curte a fost alipit un volum cu patru niveluri cu o arhitectură contemporană.

Liter B. Arhitectura este în spiritul modernului de la începutul secolului al XX-lea, cu reminiscenţe eclectice. Faţada are cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare printr-un rezalit, amplasată lateral-central. Intrarea este evidenţiată printr-un rezalit, care continuă sub forma unui atic, ca element al parapetului din piatră, alcătuit din panouri şi tumbe laterale.

Paramentul este în zidărie aparentă, compus din două nuanţe ale pietrei naturale – piatra albă drept fundal, pe fonul căreia sunt evidenţiate detaliile din gresie ocru. Rezalitul, aticul şi colţurile faţadei sunt evidenţiate prin lesene cu trei striuri verticale, specifice modernului. Grupul din trei ferestre rectangulare din dreapta este echilibrat de o fereastră largă din stânga, cu contur piramidal, divizată în trei secţii prin imposte decorate cu striuri.

Faţadă
Mihai Eminescu, 8 (colţ str. Bernardazzi)Mihai Eminescu, 6 (colţ str. Bernardazzi)