Mihai Eminescu, 34

Edificiu cu menire socială

Vilă urbană (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 34
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Laşkov Gheorghe.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, construit pe un plan unghiular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura corespunde stilului modern, orientarea stilizărilor istorice cu elemente ale empirului rus. Destinaţia iniţială a clădirii, posibil o bancă particulară, a condiţionat alegerea stilului, cu aspect major, şi crearea structurii planimetrice. În aripa orientată spre curte se aflau apartamente de locuit. Spre curte Din cauza ajustării interioarelor pentru locuit, de la interiorul iniţial s-a păstrat doar peretele longitudinal, care împarte clădirea în două părţi, divizate ulterior prin pereţi subţiri în odăi, dependinţe şi blocuri sanitare.

Faţada este asimetrică, cu dominarea unui rezalit lateral cu două ferestre, alipit unei porţiuni a casei cu o compoziţie simetrică, din cinci axe, printre care patru sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat central. Paramentul faţadei principale şi orientate spre curte este din piatră făţuită neted, tencuită subţire cu păstrarea culorii naturale a cimentului.

Ferestrele din rezalit sunt cu ancadramente "cu urechiuşe", restul ferestrelor sunt lungite pe verticală, îngemănate cu pilastru ordinului doric între ele, dispuse de-o parte şi alta a intrării. Intrarea, printr-o loggie, este în segment de cerc, cu arhivolta din muluri şi cheia-de boltă evidenţiată decorativ, sprijinită pe două coloane ale ordinului doric, cu caneluri în partea superioară. Partea superioară a pereţilor este tratată ca un antablament, cu friza din triglife şi o cornişă evazată. Deasupra casei a fost construit un parapet din piatră, cu baluştri rectangulari, cu u atic simplu, opac, deasupra intrării. În spatele frontonului, care încununează rezalitul lateral, cu un gol circular în timpan, este ridicat un acoperiş din tablă, în forma trunchiului de piramidă, cu palmete decorative la colţ, care continue tema "elină" a stilizărilor istorice.

Faţadă
Mihai Eminescu, 35Mihai Eminescu, 33