Mihai Eminescu, 35

Casă de raport

Demolat

Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Palaţan Brana.

A fost clădire în două niveluri, parter şi etaj, aliniată cu faţada principală la linia roşie a străzii. În anii 2005–2006 a fost înlocuită cu o construcţie nouă.


Mihai Eminescu, 36Mihai Eminescu, 34