Mihai Eminescu, 32

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 32
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Arhitectura este eclectică cu detalii din arsenalul stilului baroc.

Proprietar în 1940 a fost atestat Ţukerman Maica.

Este o clădire ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. A fost concepută cu o arhitectură exterioară specifică pentru o casă individuală, dar structura acuză o repartizare a spaţiului interior în două apartamente, cu planimetria identică. Fiecare apartament are intrările separate, – câte una principală din stradă şi câte una secundară, din partea curţii.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, din şapte axe, dintre care şase sunt ferestre şi o uşă de intrare, amplasată central, în axa de simetrie. Simetria faţadei este subliniată de două rezalite laterale cu frontoane triunghiulare, şi de intrarea în casă, dominată de un fronton în segment de cerc, susţinut de console de piatră. Friza antablamentului este decorată cu ornament vegetal ca şi consolele frontonului, cu sculptura unor capete de îngeri la bază. Intrarea este dublă, prin fiecare canat al uşii, printr-un singur gol, cu partea superioară în arc în plin cintru, conturată de o arhivoltă din muluri cu cheia de boltă evidenţiată. Forma golului uşii este repetată la ferestrele repartizate în rezalitele laterale. Restul ferestrelor sunt rectangulare, cu ancadramente în care este inclusă şi friza de sub cornişa rectilinie şi nişa de sub plita de pervaz.

Paramentul casei este tencuit neted, cu imitarea prin rosturi orizontale a bosajelor. În partea superioară a pereţilor, sub cornişa cu muluri este friza netedă cu orificii mici, îngemănate, pentru aerisire. Casa a fost renovată în anii 90, cu pierderea unor detalii a decorului plastic arhitectural.

Faţadă
Mihai Eminescu, 33Mihai Eminescu, 31 (colţ str. Bucureşti)