Mihai Eminescu, 31 (colţ str. Bucureşti)

Conacul urban al lui Pisarjevschii

Mihai Eminescu, 31 (colţ str. Bucureşti)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită între anii 1980–1893. A aparţinut familiei Pisarjevsky, moştenitorii general-maiorului Ignatii Fedorovici Pisarjevsky, 1796–1849. Fii. Constantin 1846–1901 a fost preşedintele zemstvei basarabene, fondatorul băncii Basarabene tauride, Vladimir – notar, tatălcuoscutului savant, academician Lev Pisarjevscy, profesor al Universităţii din Tartu, Dumitru – 1845–1901, mareşal al nobilimii din Bender, notar, deputat al Dumei din Chişinău, nepoata de la fiica Maria – cunoscuta scriitoare Lidia pisarjevckaia, 1934. reprezenţanţi ai celei mai avansate şi culte părţi a nobilimii basarabene. Din 1901 şi până în 1917 în casă se afla filiala basarabeană a Societăţii muzicale ruse şi şcoala de muzică. Printre profesori se numărau V. Gutora, V. Rebikov, G. Biberi, etc.

Proprietară în 1940 a fost atestată Dinisova Eufrosinia. În perioada postbelică şi până în 1991 a fost sediul muzeului G. Kotovski şi S.Lază.

Structura edificiului s-a format prin comasarea a două clădiri – casa principală (literul A) a conacului şi un corp secundar, alipit lateral (literul A1), cu arhitectura integrată în anii 70 ai secolului al XIX-lea prin simplificarea decorului original.

Literul A. Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Structu planimetrică este bazată pe dispunerea în anfiladă a odăilor, specifică mijlocului secolului al XIX-lea. Faţada orientată spre strada Eminescu are cinci patru axe, patru goluri de ferestre (o axă a fost înlocuită cu o uşă) şi o uşă, amplasată lateral, care conducea în galeria de la faţada laterală (azi înlocuită cu o fereastră). Faţada orientată spre strada Bucureşti – era simetrică, cu 9 axe, toate goluri de ferestre, repartizate pe o suprafaţă defalcată de un rezalit central cu trei ferestre. Spre curte casa avea o galerie alungită.

Literul A1. Este o clădire alcătuită dintr-un parter , ridicate pe un demisol, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată central (după reparaţia din ultimii ani, pentru intrare a fost folosit golul ferestrei laterale).

Arhitectura a fost în stil eclectic, cu detalii specifice stilului clasicist, de la care au fost păstrate lesenele de la colţurile faţadei şi în plinurile dintre ferestre. Ferestrele sunt fără ancadramente, cu nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Mihai Eminescu, 32Mihai Eminescu, 30 (colţ str. Şciusev)