Mihai Eminescu, 30 (colţ str. Şciusev)

Casă de raport

Mihai Eminescu, 30 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită în 1895. Proprietar în 1940 a fost atestat Pleşanov Mihail.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor.

Faţada orientată spre strada A. Şciusev are 13 axe compoziţionale, dintre care 11 sunt goluri de ferestre şi două prezintă intrări separate în apartamente, amplasat central, într-un rezalit încununat cu un fronton triunghiular.

Faţada principală, orientată spre strada M. Eminescu are cinci axe, toate ferestre (o fereastră a fost astupată, cu păstrarea ancadramentului). Intrarea dublă acoperită c o copertină susţinută pe colonete din fontă cu trepte, care au păstrat anul construcţiei "1985" şi numele fabricantului din Cgilşinău "Н. Кримаржевский". Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente în care este accentuat bolţarul central, sub plita de pervaz – nişe. De-a lungul faţadei posterioare se afla o galerie cu stâlpi, azi construită. Sub casă se află un subsol amplu.

Paramentul casei este tencuit neted.

Faţadă
Mihai Eminescu, 31 (colţ str. Bucureşti)Mihai Eminescu, 29 (colţ str. Bucureşti)