Mihai Eminescu, 27 A,B

Casă de raport

Mihai Eminescu, 27 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Taxar Iosif.

Liter A. Este o clădire alcătuită dintr-un parter , ridicate pe un demisol, cu planul rectangular, alungit în adâncul curţii, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată lateral, într-un rezalit. Colţurile faţadei şi a rezalitului sunt subliniate de lesene, care susţin partea superioară a peretelui, tratată ca un antablament, alcătuit din cornişă simplă şi o friză netedă cu console din lemn, tratate decorativ, pentru susţinerea căpriorilor. Ferestrele sunt fără ancadramente, de proporţii alungite vertical, cu o plită comună de pervaz.

Liter B. A fost demolat.


Mihai Eminescu, 28 (colţ str. Şciusev)Mihai Eminescu, 25