Mihai Eminescu, 25

Casă individuală

Mihai Eminescu, 25
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Rober Gherş.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată lateral, într-un rezalit cu aspect de portic angajat. Arhitectura casei a rezultat în urma modificării faţadelor; iniţial era în stil eclectic, cu detalii arhitectonice din arsenalul stilului clasicist. Ancadramentele au fost distruse şi înlocuite cu detalii bastarde. Colţurile rezalitului sunt subliniate de pilaştrii ordinului doric, care susţin partea superioară a peretelui, tratată ca un antablament, alcătuit din cornişă simplă şi o friză netedă.


Mihai Eminescu, 27 A,BMihai Eminescu, 24