Mihai Eminescu, 28 (colţ str. Şciusev)

Casă individuală

Mihai Eminescu, 28 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi moştenitorii lui Lapşuc Iosif.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor.

Faţada orientată spre strada A. Şciusev este simetrică, cu nouă axe compoziţionale, dintre care şapte sunt goluri de ferestre. Faţada principală, orientată spre strada M. Eminescu este asimetrică, cu patru axe, dintre care trei sunt ferestre (o fereastră a fost astupată, prefăcută într-o nişă cu o bordură) şi o uşă, amplasată lateral, spre dreapta, unde se află intrarea în curte. Intrarea are loc printr-un portic, dominat de un fronton triunghiular, pe fundalul unui atic, care repetă forma frontonului. Ferestrele sunt rectangulare, conturate simplu cu ancadramente, cu o cornişă rectilinie simplă din muluri; sub plita de pervaz a fost introdus un relief în stil rustic. La faţada posterioară se afla o galerie cu stâlpi, azi construită. În componenţa clădirii intră şi pilonii porţii de intrare, soluţionaţi în aceiaşi cheie stilistică.

Paramentul casei a fost refăcut prin căptuşirea în piatră de calcar făţuită a faţadelor în anii ’90 ai secolului al XX-lea.

Faţadă
Mihai Eminescu, 29 (colţ str. Bucureşti)Mihai Eminescu, 27 A,B