Mihai Eminescu, 21 (colţ str. Şciusev)

Casă individuală

Mihai Eminescu, 21 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi moştenitorii Margaritov.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada Eminescu este asimetrică, cu şase axe, cinci de ferestre şi o uşă, amplasată lateral, care conducea în galeria de la faţada laterală (azi înlocuită cu o fereastră), compoziţie modificată prin schimbarea locului uşii – din rezalitul lateral, în locul ferestrei vecine. Din decoraţia plastică originară s-a păstrat doar friza de sub cornişă cu orificii de aerisire a podului.

Faţada orientată spre strada A. Şciusev a fost modificată în 2006: au fost organizate două intrări separate cu gruparea ferestrelor apropiate în stilul modernului românesc într-o tratare suburbană: sub o singură cornişă rectilinie, ferestre alungite vertical. Ferestrele din partea centrală au fost transformate în vitralii prin alungirea dimensiunilor verticale şi introducerea între ele a unor elemente de izolare verticală, modificări în vederea transformării spaţiilor într-o unitate comercială.

Faţadă
Mihai Eminescu, 23 A,BMihai Eminescu, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)