Mihai Eminescu, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Morozensky. Arhitectura clădirii a avut de suferit în timpul celui de al doilea război mondial.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter şi etaj, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada orientată spre strada Eminescu a fost asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre (o axă a fost astupată cu zidărie) şi o uşă, amplasată lateral, care conducea în galeria de la faţada laterală, (azi astupată cu zidărie).

Faţada orientată spre strada M. Kogălniceanu – era simetrică, cu cinci axe, dintre care patru erau ferestre şi o uşă de intrare, amplasată central, într-un rezalit al parterului (înlocuită astăzi cu o fereastră). Arhitectura este în stil eclectic, cu detalii specifice stilului clasicist: pilaştri cu o cavetă centrală la colţuri, ferestrele sunt lipsite de ancadramente, pereţii – de cornişe.

Faţadă
Mihai Eminescu, 21 (colţ str. Şciusev)Mihai Eminescu, 16