Mihai Eminescu, 16

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Mihai Eminescu, 16
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Falikov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie simetrică, cu opt axe, dintre care şase erau goluri de ferestre şi două uşi, amplasate în rezalitele laterale sub forma unor porticuri, dominate de frontoane triunghiulare, prin care avea loc intrarea în apartamente.

După modificarea care a avut loc la începutul secolului al XIX-lea, decoraţia plastică originală în stil clasicist a fost distrusă: au dispărut ancadramentele ferestrelor, paramentul rezalitului intrării din stânga a fost schimbat pe rosturi orizontale din mortar, soclul a fost căptuşit cu carouri, – toate fiind soluţii bastarde.

Faţadă
Mihai Eminescu, 18 (colţ str. M. Kogălniceanu)Mihai Eminescu, 15 A,B