Mihai Eminescu, 15 A,B

Casă individuală

Mihai Eminescu, 15 A,B; Liter AMihai Eminescu, 15 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea. Proprietară în 1940 a fost atestată Cavalioti Elisaveta.

Este un complex din două case de locuit, dintre care literul A – este casa principală, iar literul B – atenansă.

Liter A. A fost o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are şapte axe compoziţionale, dintre care şase sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată central-lateral. Arhitectura casei este în stil clasic. Intrarea este evidenţiată prin pilaştri cu caneluri a ordinului doric. Partea superioară este tratată ca un antablament, alcătuit din cornişă simplă şi o friză netedă. Ferestrele sunt lipsite de ancadramente, dominate de cornişe rectilinii. Uşa este umbrită de o copertină susţinută de console din fontă.

Liter B. A fost o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un plan rectangular, alungit în adâncul parcelei, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală avea două axe, ambele goluri de ferestre. Arhitectura a fost modificată prin ridicarea unui etaj şi înlocuirea unei ferestre la parter cu o uşă.

Faţadă
Mihai Eminescu, 16Mihai Eminescu, 14