Mihai Eminescu, 14

Casă individuală

Mihai Eminescu, 14
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea, cu refacerea faţadelor la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Grigorier Vasile.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi un gol al uşii de intrare (astupat cu zidărie), aflat în rezalitul drept, amplasat lateral, spre intrarea în curte. Intrarea este evidenţiată prin lesene, dominate de un fronton curb, formă repetată, dar mărită în dimensiuni deasupra părţii centrale, în timpanul căruia se afla o fereastră în arc în plin cintru pentru aerisirea podului.

Paramentul este tencuit neted. Ferestrele de formă rectangulară au ancadramente simple cu o friză curbă în partea superioară.


Mihai Eminescu, 15 A,BMihai Eminescu, 13 A,B