Mihai Eminescu, 13 A,B

Vilă urbană

Mihai Eminescu, 13 A,B; Liter AMihai Eminescu, 13 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietară în 1940 a fost atestată Zaharianov Parascovia.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern în baza stilului clasicist. Faţada este cu două rezalite laterale cu aspect de porticuri, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre, şi una golul uşii de intrare, aflat în rezalitul stâng, amplasat lateral, spre intrarea în curte, soluţie echilibrată de forma ferestrei, identică cu cea a uşii, amplasată în rezalitul drept. Intrarea este evidenţiată printr-un portic din patru pilaştri, suprapus rezalitului, dominat de un fronton triunghiular.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră fasonată, din care sunt cioplite detaliile decorului arhitectural. Rezalitele şi plinurile dintre ferestre sunt evidenţiate prin pilaştri care susţin partea superioară a faţadei sub forma unui antablament, cu friza netedă şi cornişă cu muluri clasice şi denticule. Uşa de intrare este în arc în plin cintru, mărginită de o arhivoltă sprijinită pe imposturi – pilaştri dorici, soluţie repetată şi la fereastra din rezalitul opus. Ferestrele de formă rectangulară au ancadramente simple cu o friză în partea superioară, dotată cu câte o ghirlandă, în centrul căreia este inclusă monograma din iniţialele latine "AD". S-a păstrat uşa cu canaturile din lemn sculptat.

Clădirea se evidenţiază prin compoziţia echilibrată cu utilizarea savantă a resurselor stilului clasic, realizată cu o calitate înaltă a lucrărilor de construcţie şi finisaj.

Faţadă
Mihai Eminescu, 14Mihai Eminescu, 10