Mihai Eminescu, 10

Casă individuală

Mihai Eminescu, 10
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Ion Lefter.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasiciste. Faţada are patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare, aflat într-un rezalit, amplasată lateral. Intrarea este evidenţiată printr-un portic din doi pilaştri, suprapuşi rezalitului, care continuă sub forma unui atic cu o formă complexă, ca element al parapetului (distrus).

Paramentul este tencuit neted, pe fonul căreia sunt evidenţiate detaliile. Rezalitul, aticul şi colţurile faţadei sunt evidenţiate prin pilaştri care susţin partea superioară a peretelui sub forma unui antablament, cu friza netedă şi cornişă cu muluri clasice. Ferestrele rectangulare au ancadramente cu bolţar-cheie central.


Mihai Eminescu, 13 A,BMihai Eminescu, 8 (colţ str. Bernardazzi)