Mihai Eminescu, 23 A,B

Casă de raport

Mihai Eminescu, 23 A,B; Liter AMihai Eminescu, 23 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat David Cervinschy.

Este un complex din două case de locuit, dintre care literul A – este casa principală, iar literul B – o unitate comercială.

Liter A. A fost o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada are cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre, şi una – golul uşii de intrare amplasată lateral, într-un rezalit. Arhitectura casei este în stil modern, asimetrică, cu două rezalite inegale laterale, cu detalii arhitectonice din arsenalul stilului clasicist. În rezalitul din dreapta, echilibrând golul uşii din rezalitul stâng, au fost amplasate două ferestre, de proporţii alungite. Colţurile rezalitelor şi în plinurile dintre ferestre sunt plasaţi pilaştri ordinului doric, care susţin partea superioară a peretelui, tratată ca un antablament, alcătuit din cornişă simplă şi o friză netedă. Rezalitele continuă sub forma unor atice, care formează parapetul clădirii (elementele din metal au dispărut). Ferestrele şi uşa de intrare sunt conturate de un ancadrament simplu.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un plan rectangular, alungit în adâncul parcelei, cu faţada îngustă aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală avea trei axe, două goluri de ferestre şi una a uşii amplasată lateral, spre poarta de acces. Intrarea are loc printr-un rezalit, care continue sub forma unui atic într-un element al parapetului. Detaliile arhitectonice utilizate sunt identice cu cele de la literul A: pilaştri, ancadramente-plintă, cornişă, friză, etc.

Faţadă
Mihai Eminescu, 24Mihai Eminescu, 21 (colţ str. Şciusev)