Lev N. Tolstoi, 39 A,B

Casă de raport şi edificiu pentru funcţii sociale

Lev N. Tolstoi, 39 A,B; Liter ALev N. Tolstoi, 39 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este un complex format dintr-o locuinţă (casă de raport) şi o clădire cu funcţii sociale, care cândva au fost proprietăţi imobiliare separate. După comasarea proprietăţilor într-una singură în anii ’90 ai secolului al XX-lea, casele au fost unite sub o adresă comună, uneia i s-a atribuit literul A, alteia – literul B. Actualmente sunt sediul "Centrului de plasament temporar al minorilor" al Ministerului Afacerilor Interne al RM.

Literul A. Casa de raport, după datele din 1940 a aparţinut lui Parcanschi Nuhim. Clădirea, cu planul în formă de careu, este amplasată pe întreaga lăţime a parcelei de pământ, intrarea în curte efectuându-se printr-un pasaj carosabil, amplasat în axa de simetrie a casei. Faţada principală are zece axe compoziţionale, care formează la etaj un ritm din şase goluri de ferestre şi patru balcoane, amplasate simetric, cărora le corespund goluri de ferestre şi uşi (astupate) la parter (pasajului central – două ferestre la etaj).

Iniţial casa era construită într-un parter, din piatră tăiată de carieră. La un timp necunoscut a fost ridicat etajul, cu peretele exterior din cărămidă. Lucrările de finisare, cu tencuirea peretelui, au integrat ambele etape. Arhitectura casei este în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice, ce se manifestă în structura spaţială clară a clădirii, caracterul ancadramentelor cu muluri, folosirea bosajelor la parter, etc. În urma lucrărilor de reparaţie şi ajustare la condiţiile noi de exploatare, faţadele au fost modificate.

Golurile din axele laterale erau în arc în plin cintru, dintre care s-a păstrat golul în arc din stânga, cărora la parter le corespondau intrări în locuinţe. Alte două intrări în încăperile de la parter se aflau lângă pasajul de intrare în curte. La faţada posterioară se află o galerie la care se urcă pe scări exterioare.

Prezintă valoare artistică îngrădirile balcoanelor din feronerie forjată, cu un design floral stilizat.

Literul B. După datele din 1940, imobilul a fost sediul Societăţii de ajutor al evreilor din Chişinău.

Este o clădire cu două etaje, construită pe un plan rectangular, alipită de clădirea vecină, cu nr. 39. Încăperile sunt grupate de o parte şi alta a unui culoar central. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şapte axe, şase goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în rezalitul din dreapta. Arhitectura faţadei este în stil neoclasic, cu detalii arhitectonice rezumate la lesene şi un fronton, construit deasupra rezalitului cu intrarea în clădire direct din stradă.

Clădirea a fost reparată în ultimii ani, cu simplificarea decorului arhitectonic.

Faţadă
Lev N. Tolstoi, 42Lev N. Tolstoi, 36